Петропавлівська громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Дата: 02.03.2023 12:50
Кількість переглядів: 118

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Петропавлівської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Петропавлівської сільської  територіальної громади»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення сільської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Проєкт рішення Петропавлівської сільської ради «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Петропавлівської сільської територіальної громади» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету  сільської територіальної громади (надалі СТГ) для виконання заходів стратегічного плану розвитку Петропавлівської сільської  територіальної громади до 2025 року та Програми соціального-економічного розвитку  Петропавлівської сільської територіальної громади на 2021 рік та прогнозні показники на 2022 - 2023 роки.

Регуляторний орган:  Петропавлівська сільська рада.

Розробник: фінансове управління Петропавлівської сільської ради.

Контакти: тел. (04848)40-1-25

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України Петропавлівська сільська рада, надсилає у десятиденний строк з дня прийняття рішення, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копію прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до такого рішення.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території  Петропавлівської сільської територіальної громади» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Відповідно до п.п.72.1.2.4 п.п.72.1.2 п.72.1 ст.72, постановою КМУ від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку та єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території  Петропавлівської сільської територіальної громади.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.  Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку  Петропавлівської сільської  територіальної громади.

У разі не прийняття рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території  Петропавлівської сільської територіальної громади», яке вступить в дію з 01 січня 2022 року,  податки будуть справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок, будуть не профінансовані соціальні програми громади:- утримання закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти,  музичної школи, дитячо-юнацької спортивної школи, публічної бібліотеки, центру дозвілля, установи з фінансового обслуговування закладів та установ бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого  бюджету  (енергоносії, харчування,  комунальні послуги, тощо)(4691,0 тис. грн.);

  фінансова підтримка комунального підприємства «Петропавлівка»(2007,9тис.грн.), благоустрій населених пунктів, вуличне освітлення   (2603,5тис. грн.)

- та інші заходи (1595,6 тис. грн.)

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення  Петропавлівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (із змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами).

Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання вимог Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади пропонується прийняти рішення  Петропавлівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території   Петропавлівської сільської  територіальної громади». Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  плати за землю, єдиного податку. Відсутність регулювання місцевих податків і зборів може привести до невиконання вимог чинного законодавства України.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до місцевого бюджету, регламентування відносин щодо сплати місцевих податків і зборів платниками податків:

 1) які проживають в адміністративно-територіальних межах Петропавлівської сільської  територіальної громади (фізичні особи - мешканці громади);

2) які зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і сплачують податки до місцевого бюджету.

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори, яке вступить в дію з 01 січня 2022 року

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори яке вступить в дію з 01 січня 2022 року

Відхилення,

 

(тис. грн.)

Ставка

                   (%)

Очікуваний обсяг надходжень (тис.грн.)

Ставка 

                     (%)

 

Очікуваний обсяг надходжень (тис.грн.)

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

    від  0,01% до 1,5%

110,6

0,00%-до 1,5%

73,6

-37,0

2

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,01% до 8% 

6117,0

від 0,00% до 8%

5095,5

-1021,5

3

Єдиний податок

І гр. 10 %

ІІ гр.  20% незалежно від господарсь-кої діяльнос-ті

4715,0

І гр. 10 %

ІІ гр.  20% незалежно від господарської діяльності

4715,0

0

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

10942,6

Х

9884,1

-1058,5

 

В разі прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади», яке вступить в дію з 01 січня 2022 року очікується, що  в бюджет  Петропавлівської сільської територіальної громади надійдуть кошти в сумі 10942,6тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки збільшено в середньому на 2відсотків порівняно із ставками на 2021 рік. В зв’язку з тим, що на 2021 рік не передбачено оподаткування ряду об’єктів, в тому числі будинки для колективного проживання, будівлі фінансового обслуговування,  та прогнозні надходження даного податку в 2020 році до бюджету СТГ  є незначними.  

Для забезпечення видаткової частини місцевого бюджету щодо збільшення фінансування  соціальних програм громади, з метою якісного  наповнення бюджету, розміри ставок плати за землю в середньому збільшено на 5відсотків, розширено кількість об’єктів оподаткування в розрізі цільового призначення земель, усунено положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати місцевих податків та зборів на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

Враховуючи, вищевикладене, Петропавлівською сільською  територіальною громадою розробляється даний проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської територіальної громади», який вступить в дію з 01.01.2022 року та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайтi Петропавлівської сільськоїради за електронною адресою (посиланням): http://petropavlivsca-gromada.gov.ua та Єдиному державному порталі відкритих даних.

           

 Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

-

Орани місцевого самоврядування

V

-

Суб'єкти господарювання,

V

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

-

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Петропавлівської сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення виконання заходів стратегічного плану розвитку  Петропавлівської сільської  територіальної громади до 2025 року та Програми соціального-економічного розвитку  Петропавлівської сільської територіальної громади на 2022 рік та прогнозні показники на 2023 - 2024 роки., вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської територіальної громади».

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян і суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету територіальної громади місцевих податків та зборів;

 - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 Основними цілями його прийняття є:

- виконання вимог чинного податкового законодавства України;

 - впорядкування сплати місцевих податків і зборів платниками податків на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади;

- визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території обєднаної громади;

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;

 - збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
          - здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні місцевого бюджету.
 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільськоїради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Петропавлівської  сільської територіальної громади», яке вступає в дію з 01 січня 2022 року.

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади», яке вступає в дію з 01 січня 2022 року, складатимуть: 1058,5 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення Петропавлівської СТГ (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Петропавлівської сільської територіальної громади»,яке вступає в дію з 01 січня 2022 року у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території  територіальної громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету сільської територіальної громади орієнтовно надійде 10942.6 тис. грн.=(9884,1грн.+1058,5грн.), що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року.

За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, додатково надійде до місцевого бюджету (орієнтовно) 1641,3 тис.грн. ( в цілому надходження  -10942,6тис.  грн. ) Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податків і зборів.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта

Зменшення податкового навантаження на суб’єктів малого підприємництва;
 

Суттєве зменшення надходжень до місцевого бюджету у сумі 1058,5 тис. грн.       

За рахунок сплати податків за минулорічними ставками прогнозні надходження складуть 9884,1 тис. грн.
Неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку  територіальної громади.

Альтернатива 2    

Прийняття регуляторного акта згідно проєкту рішення.

Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить збільшення надходжень до бюджету Маяківської ОТГ (прогнозована сума надходжень 10942,6 тис. грн.).

 3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів

Відсутні

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету орієнтовно 1058,5 тис.грн.( в цілому надходження  -10942,6 тис.  грн. ) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Витрати згідно Податкового кодексу.

Альтернатива 2     

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проєкту рішення.Сплата місцевих податків і зборів за запропонованими ставками. (прогнозована сума надходжень 10942,6 тис.грн.).

Альтернатива 3     

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року

Вирішення більшої кількості соціальних проблем  громади за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету

Надмірне податкове  навантаження(орієнтовно) 1058,5 тис.грн.( в цілому надходження  -10942,6 тис.  грн. ) призведе до несвоєчасної сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом*

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

86

10

16

112

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

76,79

8,92

14,29

100

  * За даними ГУ ДПС у Одеській області станом на 01.01.2021 року.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Суб'єкти господарювання – платники місцевих податківі зборів з 01 січня 2022 року будуть сплачувати місцеві податки і збори,виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Відсутні.

 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури,прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалення відносин між сільською радою,органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних із справлянням місцевих податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Петропавлівської сільської ради.Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

Сплата податків і зборів за запропонованими ставками (10942,6  тис. грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 та 2 до цього АРВ

 

Альтернатива 3     

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року

Відсутні.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати максимальні ставки, що призведе до соціальної напруги та, можливо, до зменшення їх кількості.

У зв’язку з наявністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, зроблено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Додаток 1 до АРВ).

 Оцінка сумарних витрат, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають  внаслідок дії регуляторного акта                       (згідно з додатком 1)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, тис.грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва,  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання , які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання  середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

84,655

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва,  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта та витрати на одного суб’єкта господарювання , які виникають внаслідок запровадження максимальних ставок оподаткування.

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

1

 

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.Зменшаться надходження до місцевого бюджету, а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до  місцевого бюджету складатимуть 1058,5  тис.грн.

Альтернатива 2     

Прийняття регуляторного акта

3

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської  територіальної громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 10942,6 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3     

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року     

2

Надмірне податкове навантаження(орієнтовно у сумі 10942,6тис.грн.) на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2Прийняття регуляторного акта

Вирішує проблему.Сплата податків за обгрунтованими ставками.Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади.Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 1 та 2 до цього АРВ.

 

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення сільської ради.

Цей регуляторний акт відповідає потребам урозв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок з 01 січня 2022 року

Надмірне податкове навантаження (10500 тис.грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 1та 2 до цього АРВ

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

Підвищення соціальної напруги

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Податкове навантаження  для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих акті.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року.     

Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

Нові зміни у законодавстві.Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків і зборів.

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету СТГ. Неповна  реалізація заходів стратегічного плану розвитку Петропавлівської сільської  територіальної громади до 2025 року та Програми соціального-економічного розвитку  Петропавлівської сільської територіальної громади на 2022 рік та прогнозні показники на 2023 - 2025 роки.

Нові зміни у законодавстві.

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –  Петропавлівської сільської ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізмирегуляторного акту за допомогою  яких можна розв’язати  проблему.

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації в адміністративно-територіальних межах  Петропавлівської сільської  територіальної громади, аналітичних показників ГУ ДПС у Одеській області, інформації фінансового управління  Петропавлівської сільської ради станом на 01.01.2022 року, проведених консультацій, нарад та онлайн-зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів, які вступлять в дію з 01 січня 2022 року.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується встановити ставки місцевих податків і зборів згідно проєкту рішення  Петропавлівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади», що додається, яке вступить в дію з 01 січня 2022 року.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

Розробка проєкту рішення  Петропавлівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської територіальної громади», яке вступлять в дію з 01 січня 2022 року. Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогами статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України. Схвалення проекту рішення на виконавчому комітеті Петропавлівської сільської ради. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Петропавлівської сільської ради. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії акта:

Без терміну, з 01.01.2022 року.В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

  • Розмір надходжень до  місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта.
  • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
  • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
  • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
  • Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади», яке вступить в дію з 01 січня 2022 року.

тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

10942,6тис. грн.

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

110,6 тис. грн.

 

- Плата за землю

6117,0 тис. грн.

 

- Єдиний податок

4715,0 тис. грн.

 

-Транспортний податок

-

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

112

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта.

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

8,4тис.грн.(2 год)

 

3

Рівень поінформованості субєктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Петропавлівської СТГ;

- на стенді  Петропавлівської сільської ради

 

Високий

 

 

Основними показниками результативності акта є:

             - забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники ГУ ДПС у Одеській області;

- інформація фінансового управління  Петропавлівської сільської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Проект розроблений з урахуванням  вимог Податкового кодексу України, рекомендацій Державної регуляторної служби  та  обов'язку органів місцевого самоврядування надавати ДПС інформацію про  прийняті ставки місцевих податків і зборів.

 Назва рішення пропонується: «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської територіальної громади».  З огляду на  зміст   пп. 12.4.3  п. 12.4  статті 12 ПКУ, яким визначається, що до  повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків і зборів належить: до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміну їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

У проекті рішення  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації,  правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

 

Сільський голова                                                                    Оксана  ЧЕРНОВА

Додаток  1

                                                                                до  АРВ                                                                                  до проєкту рішення     сесії                                   

 Петропавлівської сільської ради

від ____2021року.  № _/_

«Про встановлення місцевих

податків і зборів на території

 Петропавлівської сільської територіальної громади»

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

П/н

Витрати

За перший рік

(тис.грн.)

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо,

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

84,56

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам.(мінімальна  заробітна плата станом на 01 січня 2021 року становить 6000,00 грн.)

6000грн/160год

*2год=0,075т.грн. 

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо),

0

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо),

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо),

0,02

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

8

Інше (паливно-мастильні матеріали, зарплата водія),

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8),

84,655

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10),

84,655

 

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

                           (тис.грн.)

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

  (тис.грн.)

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

84,56

 

 

                                                                                                                                      (тис.грн.)

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0,075

0

0,075

 

                                                                                                                                            (тис.грн.)

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

 

(тис.грн.)

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

 

 

(тис.грн.)

Вид витрат

За рік (стартовий)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

0,02

 

(тис.грн.)

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

 

Сільський голова                                                                  Оксана ЧЕРНОВА

 

Додаток  2

до  АРВ                                                                                 

до проєкту рішення     сесії                                   

 Петропавлівської сільської ради

від ______ року.  № __/_

      «Про встановлення місцевих

податків  і зборів  на території

 Петропавлівської сільської

 територіальної громади»

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

До АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення  Петропавлівської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Петропавлівської сільської  територіальної громади»

 

1. Консультації з представниками мікро та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з лютого 2021 р. по березень 2021 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі (опитування)

5

Доведення до відома присутніх розрахунків та обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акту. Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

Круглі столи

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

3

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних витрат) на запровадження регулювання

3

Інтернет-консультації

2

Ознайомлення  представників малого бізнесу з запропонованими розмірами місцевих податків і зборів, які вступлять в дію з 01 січня 2022 року та отримання інформації про можливість  сплати податків

4

Телефонні консультації

18

Отримання інформації  про встановлення ставок місцевих податків і зборів , які вступлять в дію з 01 січня 2022 року обговорено та запропоновано  залишити розміри ставок місцевих податків на рівні запропонованих

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання -  112 суб’єкта, в тому числі середні  86 суб’єкта  підприємництва,10 суб’єкта малого підприємництва  та  16 суб’єктів мікропідприємництва.

питома вага суб’єктів середні підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  76,79(відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

(тис. грн.)

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні(занаступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата податку)(тис.грн.)

18,740(розрахункова середня сума сплати податківодним суб’єктом малого під-ва за умови встановлення ставок згідно запропонованого проекту рішення)

0

0

6

Разом(тис.грн.)

18,740

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

112

0

0

8

Сумарно

10942,6

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку використано розмір мінімальної заробітної плати станом на у 2021 році :

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні.)

9

Процедури отриманняпервинної інформації про вимоги регулювання

1,0 год*36,11=36,11грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

1,0 год*36,11=36,11грн

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом

72,22 грн.

0

0

15

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

112

0

0

16

Сумарно (тис.грн.)
 

8,089

0

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку,оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

                                                                                                                                      (тис. грн.)

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

8545,44 

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

32,932

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

8578,372

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

8578,372

Х

  

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовому управліннюМаяківської сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Сільський голова                                                                        Оксана ЧЕРНОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь