Петропавлівська громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Про встановлення  місцевих податків та зборів  на  2023 рік

Дата: 20.02.2023 15:05
Кількість переглядів: 123

  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКИЙ  РАЙОН

      ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

25  СЕСІЯ  VІІІ - СКЛИКАННЯ

 

29.06.2022 р.                                                                                №  1686

 

Про встановлення  місцевих податків та зборів  на  2023 рік

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року
№ 2755-
VI, та керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Петропавлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:    

 

1. Встановити з 01.01.2023 року на території Петропавлівської                сільської ради  слідуючи  податки та збори  згідно з Додатком, що додається.

2.  Оприлюднити дане рішення згідно з законодавством.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по земельним питанням.

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавлівський  сільський  голова                             О.М.Чернова                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до  рішення

 сільської ради

                                                                                                                  від 29.06.2022 р. № 1686

                                                                                

ДОДАТОК ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

 

 

    1. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

 

Ставки податку відповідно до статті  215  Податкового кодексу України

 

1.2. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

 

1.2.1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до статті 267.2. є об’єктами оподаткування.

 

1.2.2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальних зарплат.

 

1.2.3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1  статті  267.2

 

1.2.4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

1.2.5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

1.2.6. Порядок обчислення та сплати податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2022 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2022 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу

 

1.2.7.Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

1.2.8. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

1.3. ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ

                                                                      Орендна плата

         Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

        Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до              1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

         Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

        Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

        Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

        Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

        Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди.

       Ставки річної орендної плати за земельні ділянки, які знаходяться на території  Петропавлівської сільської ради в межах та за межами  населеного пункту:

№ за/п

Види функціонального використання земельних ділянок

Відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, %

1

2

3

1

Земельні ділянки під господарськими будівлями і спорудами

в межах, використовується коефіцієнт 1 під  прилеглою територією  коефіцієнт 0,5

за межами використання під прилеглою територією

за межами використання під забудовою

         

          2%

          2%

          1%

           3%

2.

Для будівництва та/або експлуатації комерційних, розважальних закладів (магазини, кафе, літні торгівельні майданчики, інше) під будівлями та спорудами: (індивідуально з кожним СПД)

          5% для недіючих земельних ділянок

            8 % для діючих земельних ділянок

2.1

Із земель загального користування  та  с/г  призначення (самозахват)

         5%

3.

Для будівництва та/або експлуатації базових станцій мобільного зв’язку

          12%

4.

Землі зв’язку та транспорту

          2%

5.

Для земель наданих для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої, електричні підстанції, електричні мережі)..

          12%

6.

Для сінокосів

          6%

7

Для пасовищ

          6%

8

Під багаторічними насадженнями (виноградники, сад)

         4%

9

Під  залуження

         4%

10

Під  рілля  для   с/г  виробництва

         8%

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

        Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до пункту 1.3.6 - 1.3.7 цього розділу.

 

Розділ 2. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

2.1. Платники єдиного податку

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група – відповідно до вимог Податкового кодексу України

 

 

2.2. Об’єкт та база оподаткування

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп:

Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 

2.3. Ставка єдиного податку

2.3.1. Ставки єдиного податку для платників першої -  групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року , для другої групи до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3.3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

         3.3.4  Для платників єдиного податку 4 групи  відповідно до вимог  Податкового кодексу  України

  

2.4. Податковий (звітний) період

3.4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

2.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

3.5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

3.5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Строки та порядок подання звітності по місцевим податкам здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Петропавлівський сільський голова                                          О.М.Чернова

 

Додаток 1
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

                  рішенням Петропавлівської сільської ради

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

від 29.06.2022 р. № 1686

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на __2023_ рік та вводяться в дію
з __01. 01. 2023__ року.

        Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5100000000

5120800000

UA51040150070017487

с.Фараонівка

5100000000

5120800000

UA51040150040062792

с.Пшеничне

5100000000

5120800000

UA51040150010078698

с.Петропавлівка

5100000000

5120800000

UA51040150020036270

с.Міняйлівка

5100000000

5120800000

UA51040150080045393

с.Фуратівка

5100000000

5120800000

UA51040150060036178

с.Старосілля

5100000000

5120800000

UA51040150050022651

с. Семісотка

5100000000

5120800000

UA51040150030084920

с. Олександрівка

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1        

1

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

в приватній влвсності

-в постійному користуванні                    8     8                    

1

1

 

 

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1

1

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4 (агрогрупа)

1

1

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

1

1

 

 

01.06

Для колективного садівництва4

1

1

 

 

01.07

Для городництва4

1

1

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1

1

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,1

0,1

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,1

0,1

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

1

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1

1

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

1

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

02

Землі житлової забудови

001

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 (без  документів)

    (з  документами)                                                       

0,3

0,3

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,1

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,1

0,1

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,1

0,1

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,1

0,1

 

 

02.08

 

 

02.09       

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Для земель сільськогосподарського призначення у межах населеного пункту (більше 0,25 га.)

0,1

 

 

         1

0,1

 

 

        1

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,1

0,1

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,1

0,1

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,1

0,1

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,1

0,1

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,1

0,1

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0,1

0,1

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

1

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,1

0,1

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0,1

0,1

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1

1

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

0,1

0,1

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

0,1

0,1

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,1

0,1

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0,1

0,1

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0,1

0,1

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0,1

0,1

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,1

0,1

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,1

0,1

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,1

0,1

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

0,1

0,1

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,1

0,1

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,1

0,1

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,1

0,1

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

0,1

0,1

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0,1

0,1

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0,1

0,1

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

0,1

0,1

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

0,1

0,1

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1

1

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1

1

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

0,1

0,1

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,1

0,1

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,1

0,1

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

0,1

0,1

 

 

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3

3

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1

1

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1

1

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3

3

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,1

0,1

 

 

10.06

Для сінокосіння

0,1

0,1

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1

1

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,1

0,1

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,1

0,1

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

3

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,1

0,1

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 

 

3

3

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

3

3

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

                               

3

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3

3

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1

1

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

1

1

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

1

1

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1

1

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1

1

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1

1

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

1

1

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1

1

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1

1

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

 

2

2

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2

2

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку( земель у постійному користуванні)

 

12

12

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3

3

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

0,1

0,1

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

0,1

0,1

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

0,1

0,1

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

0,1

0,1

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

0,1

0,1

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,1

0,1

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

0,1

0,1

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

16

Землі запасу

1

1

 

 

17

Землі резервного фонду

1

1

 

 

18

Землі загального користування4

1

1

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

                  рішенням Петропавлівської с/ради

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

від 29.06.2022 р. № 1686

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на _2023__ рік та вводяться в дію
 з _01___січня __ 2023_ року.

   Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5100000000

5120800000

UA51040150070017487

с.Фараонівка

5100000000

5120800000

UA51040150040062792

с.Пшеничне

5100000000

5120800000

UA51040150010078698

с.Петропавлівка

5100000000

5120800000

UA51040150020036270

с.Міняйлівка

5100000000

5120800000

UA51040150080045393

с.Фуратівка

5100000000

5120800000

UA51040150060036178

с.Старосілля

5100000000

5120800000

UA51040150050022651

с. Семісотка

5100000000

5120800000

UA51040150030084920

с. Олександрівка

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги зі сплати земельного податку встановлюються відповідно                       100

до ст.ст. 281-283 Податкового кодексу України ,а також звільнити

 від сплати земельного податку  органи державної влади та

місцевого самоврядування, військові формування утворені згідно законів

України та землі загального користування (стадіони,парки,дороги і т.д.),

землі ДСНС,МВС,ДФС,Держспоживслужби,Прокуратури,суди              

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Додаток 1
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

                     рішенням Петропавлівськолї с/ради______

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних
територіальних громад)

                від  29.06.2022_ р. № 1686

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на _2023_____ рік та вводяться в дію з _01____ 01_____________ 2023___ року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5100000000

5120800000

UA51040150070017487

с.Фараонівка

5100000000

5120800000

UA51040150040062792

с.Пшеничне

5100000000

5120800000

UA51040150010078698

с.Петропавлівка

5100000000

5120800000

UA51040150020036270

с.Міняйлівка

5100000000

5120800000

UA51040150080045393

с.Фуратівка

5100000000

5120800000

UA51040150060036178

с.Старосілля

5100000000

5120800000

UA51040150050022651

с. Семісотка

5100000000

5120800000

UA51040150030084920

с. Олександрівка

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

1 зона4

 

 

1 зона4

11

Будівлі житлові                                                                                0,3                                             0,3

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 

 

 

 

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

 

 

 

 

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

 

 

 

 

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

 

 

 

 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами                                                                                       0.3                                              0.3

1121

Будинки з двома квартирами5                                                                                                                            

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

 

                                            

                     

 

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

 

 

 

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 

 

 

 

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

 

 

 

 

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

 

 

 

 

 

 

113

Гуртожитки5                                                                                   0,1                                                                                                           0,1

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

 

 

 

 

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

 

 

 

 

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

 

 

 

 

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

 

 

 

 

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

 

 

 

 

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

 

 

 

 

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові                       0.3                                                  0.3

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі                                                                       0,3                                             0,3

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

 

 

 

 

 

 

1211.2

Мотелі

 

 

 

 

 

 

1211.3

Кемпінги

 

 

 

 

 

 

1211.4

Пансіонати

 

 

 

 

 

 

1211.5

Ресторани та бари

 

 

 

 

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання                                                                       0,1                                           0,1

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

 

 

 

 

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

 

 

 

 

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

 

 

 

 

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 

 

 

 

 

 

122

Будівлі офісні                                                                                                    0.3                                                                     0.3

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5                                                                                                                                        

 

0,1                         

 

 

0,1

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

 

0.3                        

 

 

0.3

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

 

0,1                    

 

 

0,1

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

 

0,1

 

 

0,1

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

 

0,1

 

 

0,1

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

 

0,1

 

 

0,1

 

123

Будівлі торговельні                                                                                    0,3                                                           0,3

1230

Будівлі торговельні                                                                                                                        0,3                                                    0,3

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

 

 

0.3

 

 

0.3

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

 

0.3

 

 

 

0.3

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

 

0.3

 

 

 

0.3

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

 

0.3

 

 

 

0.3

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

 

0.3

 

 

 

0.3

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

 

0.3

 

 

 

0.3

1230.9

Будівлі торговельні інші

 

0.3

 

 

 

0.3

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку                                                                 0,3                                                       0,3

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 

0.3

 

 

 

0.3

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

 

0.3

 

 

 

0.3

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

 

0,3                      

 

 

0,3

 

1242.2

Гаражі підземні

 

0.3

 

 

0.3

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

 

0.3

 

 

0.3

 

1242.4

Навіси для велосипедів

 

0.3

 

 

0.3

 

125

Будівлі промислові та склади                                                                                        0,1                                                         0,1

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

 

 

 

 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

 

 

 

 

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

 

 

 

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

 

 

 

 

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 

 

 

 

 

 

1252.3

Силоси для зерна

 

 

 

 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

 

 

 

 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

 

 

 

 

 

 

1252.6

Холодильники

 

 

 

 

 

 

1252.7

Складські майданчики

 

 

 

 

 

 

1252.8

Склади універсальні

 

 

 

 

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

 

 

 

 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів                                                                    0,1                                        0,1

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали                                                                                             

 

 

      0,1

 

 

0,1

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

 

 

0,1                      

 

 

0,1

1261.3

Цирки

 

 

0,1

 

 

0,1

1261.4

Казино, ігорні будинки                                                                                                           

 

 

1

 

 

1

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

 

 

 

 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 

 

0,1

 

 

0,1

1262

Музеї та бібліотеки                                                                                        0,1                                          0,1

1262.1

Музеї та художні галереї5

 

0,1

 

 

0,1

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

 

0,1

 

 

0,1

 

1262.3

Технічні центри

 

0,1

 

 

0,1

 

1262.4

Планетарії5

 

0,1

 

 

0,1

 

1262.5

Будівлі архівів5

 

0,1

 

 

0,1

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

 

0,1

 

 

0,1

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів                                                                          0,1                                       0,1

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

 

 

0,1

 

0,1

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів            0,1                                              0,1

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

 

 

0,1

 

0,1

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

 

 

0,1

 

0,1

 

1265

Зали спортивні5                                                                                                                     0,1                                         0,1                                  0,1

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

 

 

0,1

 

0,1

 

1265.2

Басейни криті для плавання

 

 

0,1

 

 

0,1

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 

 

0,1

 

 

0,1

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 

 

0,1

 

 

0,1

1265.5

Тири

 

 

 

 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

 

 

0,1

 

 

0,1

127

Будівлі нежитлові інші                                                                                    0,1                                                                 0,1

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

 

 

0,1

 

0,1

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

 

 

 

 

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5                                                                                 0,1                                 0,1

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

 

 

0,1

 

0,1

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

 

 

0,1

 

0,1

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

 

 

0,1

 

0,1

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5                     0,1                                                       0,1

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

 

 

0,1

 

0,1

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

 

 

0,1

 

 

0,1

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

 

 

0,1

 

 

0,1

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5                                0,1                                                                             0,1

1274.1

Казарми Збройних Сил5

 

 

0,1

 

 

0,1

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

 

 

0,1

 

 

0,1

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

 

 

0,1

 

 

0,1

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

 

 

0,1

 

 

0,1

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
22.07.2021 р. № 880

ТИПОВЕ РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на __20
22______ рік

_________    Петропавлівська___сільська  рада__________
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

                                              Білгород-Дністровського  району  Одеської області

             13 сесія

       VIIІ - скликання

Код згідно з КОАТУУ___5124584601____________

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Петропавлівська сільська рада

(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Петропавлівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за вирішенням даного питання покласти на комісію по    питанням АПК , земельних відносин і охорони навколишнього середовища.

 

4. Рішення набирає чинності2 з _01.01.2022_____________.

Голова Петропавлівської сільської ради

   (найменування сільської, селищної, міської  ради/ради об’єднаних територіальних громад)

__________
(підпис)

__О.М.Чернова_________
(ініціали та прізвище)

 

МП (за наявності)

______________________с.Петропавлівка_______________________________

(найменування населеного пункту)

22.07.2021 р.

№ 880

 

 

1 Зазначається у разі потреби.2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

             

 

                                                                                                      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь